เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเริ่มง่ายที่ตัวเราการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เริ่มต้นจาก วัตถุสิ่งของ อาหารการกิน รวมถึงการใช้ชีวิตและกิริยาท่าทาง อย่างการเรียนรู้ประเพณีทางศาสนาจะนับถือ ศาสนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเดียวกันหรือไม่การพยายามศึกษาประเพณี และศาสนาจะช่วยทำให้เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้น พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ภาษา ประวัติศาสตร์ การทำความรู้จักของคนคุ้นเคย ทั้งคำสอนตามพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มีผู้ชี้แนะ ได้อย่างชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนบางคำสอนจะอยู่ในหนังสือที่เกี่ยวกับคำสอนทางศาสนา ไม่มีการสอนตัวต่อตัวยกเว้นในห้องเรียน  โดยนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาแล้วว่าเมื่อเราพูดเป็นภาษาบ้านเกิดหากมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งอยู่ท้องถิ่นเดียวกันกับเราจะ เดินเข้ามา และพูดในภาษาท้องถิ่นเดียวกันภายใต้ภาษานั้นจะมีอิทธิพล ต่อการรับรู้ถึงความรู้สึกและสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้   มีหลายภาษาที่เสี่ยงต่อการสูญหาย เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมถ่ายทอดภาษา

เกร็ดความรู้ วัฒนนธรรมท้องถิ่น

เกร็ดความรู้ ท้องถิ่นหรือว่าบ้านเกิดให้กับผู้อื่นหรือคนที่รู้จักให้รับรู้  เป็นการแบ่งปันความรู้อย่างหนึ่ง รวมถึงทัศนคติที่อาจจะสูญหายถ้ามีโอกาสแนะนำให้บันทึกภาษาหรือว่าเขียนไดอารี่ไว้เป็นเล่มเล็ก ๆ แล้วก็แปลภาษาอื่นเพื่อมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยนั้นไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ในกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะมีการค้นคว้าการวิจัยในการศึกษา และเก็บรวบรวมความรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดจัดทำขึ้น เป็นโครงการหรือว่ารายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการมุ่งเน้นการศึกษาให้ความรู้ความเป็นมาถึงในอดีตสู่สังคมในปัจจุบัน 

ทั้งยังได้เปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลง เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์โดยการปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงคุณค่าและสาระความรู้ทางภูมิศาสตร์ปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมประเพณีสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ควรแก่การอนุรักษ์สิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมกับสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ หรือว่าสถานที่สำคัญของคนในชุมชนเพื่อแสดงชีวิต และความเป็นมามันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนนั้น ๆเป็นอย่างมาก 

รวมไปถึงความร่วมมือของคนในชุมชนถึงการฟื้นฟูการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายไปแล้ว นำเอามาปรับปรุงและรักษาให้มีคุณค่าและความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

เกร็ดความรู้

โดยเฉพาะพื้นฐานทางคุณธรรมค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรม   หากมีการร่วมมือของคนในชุมชนแล้วต่อไป เกร็ดความรู้ ควรเริ่มการสร้างสรรค์อย่างจริงจังอย่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เกิดและใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในประจำวัน โดยการใช้พื้นฐานของคนในครอบครัวรวมถึงการพัฒนาอาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อดีหยิบมาใช้และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดต่อการผลิต จากการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นใหม่พร้อมเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้านเป็นการถ่ายทอดให้คนในสังคมรุ่นใหม่ ได้รับรู้การเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ทำให้มีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

โดยผ่านกระบวนการของสถาบันทาง ครอบครัว สถาบันการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชน  รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนให้คือเครือข่ายการศึกษาและจัดตั้งโครงการขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ละภาคภูมิปัญญาวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางโดยการฝึกวิธีการต่าง ๆ  สิ่งที่บันทึกไว้ที่กล่าวข้างต้นนั้น เลยให้เราพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ด้วยตนเองพร้อมกับการถ่ายทอด ในอนาคตของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองทางสังคม สิ่งที่เราค้นคว้ามาสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจ เกร็ดความรู้ และค่านิยมหลักของวัฒนธรรมเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะรักษาวัฒนธรรม ให้เจริญงอกงามต่อไป  ทั้งนี้การยอมรับในความเปลี่ยนแปลง มีคนพูดว่าจงรักษาวัฒนธรรมให้อยู่ได้นานที่สุดก็ดูจะเหมือนว่าทำได้ยาก เพราะใกล้จะสูญหายหรือต้องได้รับการอนุรักษ์ แต่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายทั้งหมดเพราะสภาพแวดล้อม เราพร้อมที่จะปรับตัวส่งรูปที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดก็เช่นกัน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>> levitra4u