สุญญากาศ กับความหมายพื้นฐานความรู้เบื้องต้น

สุญญากาศ คือปริมาตรที่หมายถึงปฏิภูมิหรือว่ารูปทรงสามมิติ ซึ่งยึดเป็นวัตถุบรรจุ ในภาชนะไม่ว่าจะเป็นสถานะใด ๆ แต่บ่อยครั้งปริมาณระบุปริมาตรเป็นตัวเลข โดยจะมีหน่วยเป็นตัวกำกับ อย่างเช่น ลูกบาสเป็นเซนซึ่งหน่วยและอนุพันธ์เอสไอ นอกจากนี้ยังเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าปริมาณของภาชนะ คือ ความจุ ของภาชนะเช่นปริมาณของเหลวหรือว่าแก๊สที่ภาชนะนั้นสามารถบรรจุได้มากกว่า คือ เนื้อของวัตถุของภาชนะเป็นรูปทรง 3 มิติทางคณิตศาสตร์ 

มักถูกกำหนดปริมาณขึ้นมาพร้อม ๆ กันปริมาตรของรูปทรงอย่างง่ายบางชนิดมีความยาวเท่ากันสันขอบตรงและรูปร่างกลม เป็นต้น โดยจะมีการคำนวณได้ง่ายโดยใช้หลักสูตรต่าง ๆ ทางเรขาคณิตศาสตร์ส่วนปริมาตรของรูปทรงที่ซับซ้อนกันยิ่งขึ้นสามารถที่จะคำนวณได้ โดยแคลคูลัสเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เราสามารถทราบสูงสำหรับขอบเขตของรูปทรงนั้นเป็นรูปร่าง 1 มิติ ถูกกำหนดให้มีปริมาตรเป็นศูนย์ในปริภูมิสามมิติ นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นของวัตถุที่ถูกนิยามจากมวลต่อปริมาตร 1 หน่วย ส่วนกับความหนาแน่น คือ ปริมาตรจำเพาะซึ่งนิยามจากปริมาตรหารด้วยมวล  ซึ่งไม่มีสสารอยู่ภายในเหมือนกับความดันแก๊สที่น้อยกว่า ความดันของบรรยากาศ (ที่รู้จักกันดีในชื่อของความดันบรรยากาศและความดันอากาศเป็นความดันภายใต้ชั้นบรรยากาศของโลก โดยทั่วไปแล้วความกดอากาศจะมีค่าข้างเคียงกับความกดอากาศที่เกิดขึ้น น้ำหนักของอากาศจะอยู่บนจุดต่าง ๆ ที่มีความหมายว่าจุดที่มีความกดอากาศต่ำจะมีอากาศที่มีมวลต่ำอยู่ข้างบนพื้นที่) แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะทำให้ปริมาตร ในช่องว่างเปล่านั้นได้สมบูรณ์ที่เรียกว่าสุญญากาศ สมบูรณ์  Perfect vacuum ที่มีความดันแก๊สอยู่เป็นสูงจึงเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถสังเกตคาดการณ์ได้ในทางปฏิบัติ ต่อมานักฟิสิกส์มักถูกเพียงเกี่ยวกับเรื่องการทดลอง ในอุดมคติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสุญญากาศที่สมบูรณ์ โดยใช้คำว่าสุญญากาศแทนสุญญากาศสมบูรณ์และใช้ คำว่า สุญญากาศบางส่วนแทนความหมายของสุญญากาศที่เกิดขึ้นได้จริง   

สุญญากาศ

คุณภาพของ สุญญากาศ ทั่วไป

คุณภาพของสุญญากาศ หมายถึงระดับและสภาวะที่เข้าใกล้กันกับบรรยากาศที่สมบูรณ์ บวกกับความดันแก๊สที่เหลือจะถูกใช้เป็นตัววัดคุณภาพของสุญญากาศเป็นหลัก โดยการวัดนี้ในหน่วยของทอรร์ หรือหน่วยของเอสไอ  (เป็นหน่วยที่วัดระดับประเทศหรือว่าระบบ SI ในระบบการวัดที่มีการปรับปรุง ระบบเมตริกโดยจะมีการเน้นสร้างมาจากหน่วยฐานทั้ง 7 และใช้ระบบเกี่ยวกับเลขฐานสิบ ซึ่งถือว่าเป็นระบบเกี่ยวกับการวัดที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลก ทั้งในชีวิตประจำวันและในทางวิทยาศาสตร์)  โดยความดันที่ยิ่งเหลือน้อย หมายถึงคุณภาพที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีตัวแปรอื่นที่ต้องอ่านออกไปภายหลังคือ ทฤษฎีควอนตัม (ทฤษฎีที่หมายถึงภายใต้แบบจำลองของบอร์หรือทฤษฎีสนามควอนตัม และกลศาสตร์ควอนตัม) ที่ได้กำหนดขอบเขตสำหรับคุณภาพของสุญญากาศที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้จึงทำให้การคาดเดาได้ว่าไม่มีปริมาณในช่องว่างใดช่วงว่างหนึ่ง ทำให้สุญญากาศนั้นเป็นสุญญากาศที่สมบูรณ์   ทางอวกาศ(คือความว่างเปล่าที่ไม่มีอยู่ในระหว่างวัตถุท้องฟ้า รวมถึงลูกเอากาดไม่ได้ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงแต่จะประกอบไปด้วยสุญญากาศที่แข็ง และอนุภาคความหนาแน่นต่ำซึ่งจะมีพลาสมาของไฮโดรเจน และฮีเลียมเป็นหลักเช่นเดียวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กกับนิวตริโน) เป็นสภาพสุญญากาศที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะสูง โดยทางธรรมชาติและศูนย์ยากาศที่มีคุณภาพสูงนั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ โดยเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนั้นเรามีผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดค้นทดลอง รวมถึงสภาพสูญญากาศคุณภาพต่ำที่ได้ถูกใช้เพื่อการดูดและสูบกว่าหลายพันปี 

โดยในสูญญากาศของหัวข้อทาง ปรัชญา(หลักความรู้และหลักความเป็นจริงโดยบรรดาความรู้ทั้งหลายของมนุษยชนชาติ ที่อาจแบ่งได้เป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ก็ คือ เรื่อง 1 ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่นฟิสิกส์ที่มีหน้าที่และเป้าหมายในการศึกษาเพื่อหาความจริงต่าง ๆ และการเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัว

เรื่องที่ 2 คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคม อย่างเช่น เศรษฐศาสตร์ที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาระบบเศรษฐศาสตร์ สุญญากาศ ของสังคมและรัฐศาสตร์ที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับระบบทางการเมืองของสังคม) ที่ปรากฏขึ้นในแต่ก่อนตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ ที่เติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น